Prostorni plan

Podijeli:

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK – Izmjene i dopune 2007.

   

Tekst

  Naslovnica
» 1.834 skidanja - 11. veljače 2011.

  Naslovnica 2
» 1.391 skidanja - 11. veljače 2011.

  PPUOBS-TEKST-Izmjene i dopune 2007
» 1.373 skidanja - 11. veljače 2011.

  Sastavnica
» 1.183 skidanja - 11. veljače 2011.

Kartogrami

  Naslov
» 1.076 skidanja - 11. veljače 2011.

  Osnovna namjena
» 1.166 skidanja - 11. veljače 2011.

  Gospodarske djelatnosti
» 1.171 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet
» 1.163 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski-struja
» 1.046 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodoopskrba
» 1.043 skidanja - 11. veljače 2011.

  Odvodnja
» 1.049 skidanja - 11. veljače 2011.

  Detaljni planovi
» 1.086 skidanja - 11. veljače 2011.

  Prostori za razvoj i uređenje
» 1.053 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - cestovni i željeznički
» 1.004 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - mreže biciklističkih i vinskih cesta
» 1.055 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski sustav
» 1.042 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodno-gospodarski sustav
» 1.029 skidanja - 11. veljače 2011.

  Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
» 1.110 skidanja - 11. veljače 2011.

Građevinska područja

  GP Naselje Brodski Stupnik
» 1.364 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Stari Slatinik
» 1.334 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Krajačići
» 931 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Lovčić
» 1.024 skidanja - 11. veljače 2011.