Prostorni plan

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK – Izmjene i dopune 2007.

   

Tekst

  Naslovnica
» 1.518 skidanja - 11. veljače 2011.

  Naslovnica 2
» 1.166 skidanja - 11. veljače 2011.

  PPUOBS-TEKST-Izmjene i dopune 2007
» 1.069 skidanja - 11. veljače 2011.

  Sastavnica
» 932 skidanja - 11. veljače 2011.

Kartogrami

  Naslov
» 836 skidanja - 11. veljače 2011.

  Osnovna namjena
» 907 skidanja - 11. veljače 2011.

  Gospodarske djelatnosti
» 914 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet
» 918 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski-struja
» 825 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodoopskrba
» 831 skidanja - 11. veljače 2011.

  Odvodnja
» 814 skidanja - 11. veljače 2011.

  Detaljni planovi
» 839 skidanja - 11. veljače 2011.

  Prostori za razvoj i uređenje
» 828 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - cestovni i željeznički
» 785 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - mreže biciklističkih i vinskih cesta
» 803 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski sustav
» 785 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodno-gospodarski sustav
» 778 skidanja - 11. veljače 2011.

  Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
» 833 skidanja - 11. veljače 2011.

Građevinska područja

  GP Naselje Brodski Stupnik
» 1.088 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Stari Slatinik
» 1.048 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Krajačići
» 723 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Lovčić
» 794 skidanja - 11. veljače 2011.