Prostorni plan

Podijeli:

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK – Izmjene i dopune 2007.

   

Tekst

  Naslovnica
» 1.635 skidanja - 11. veljače 2011.

  Naslovnica 2
» 1.253 skidanja - 11. veljače 2011.

  PPUOBS-TEKST-Izmjene i dopune 2007
» 1.174 skidanja - 11. veljače 2011.

  Sastavnica
» 1.022 skidanja - 11. veljače 2011.

Kartogrami

  Naslov
» 917 skidanja - 11. veljače 2011.

  Osnovna namjena
» 1.012 skidanja - 11. veljače 2011.

  Gospodarske djelatnosti
» 1.000 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet
» 1.012 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski-struja
» 906 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodoopskrba
» 913 skidanja - 11. veljače 2011.

  Odvodnja
» 894 skidanja - 11. veljače 2011.

  Detaljni planovi
» 925 skidanja - 11. veljače 2011.

  Prostori za razvoj i uređenje
» 914 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - cestovni i željeznički
» 855 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - mreže biciklističkih i vinskih cesta
» 886 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski sustav
» 875 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodno-gospodarski sustav
» 861 skidanja - 11. veljače 2011.

  Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
» 931 skidanja - 11. veljače 2011.

Građevinska područja

  GP Naselje Brodski Stupnik
» 1.195 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Stari Slatinik
» 1.135 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Krajačići
» 798 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Lovčić
» 878 skidanja - 11. veljače 2011.