Prostorni plan

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK – Izmjene i dopune 2007.

   

Tekst

  Naslovnica
» 1.583 skidanja - 11. veljače 2011.

  Naslovnica 2
» 1.213 skidanja - 11. veljače 2011.

  PPUOBS-TEKST-Izmjene i dopune 2007
» 1.132 skidanja - 11. veljače 2011.

  Sastavnica
» 980 skidanja - 11. veljače 2011.

Kartogrami

  Naslov
» 877 skidanja - 11. veljače 2011.

  Osnovna namjena
» 976 skidanja - 11. veljače 2011.

  Gospodarske djelatnosti
» 955 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet
» 972 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski-struja
» 870 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodoopskrba
» 874 skidanja - 11. veljače 2011.

  Odvodnja
» 856 skidanja - 11. veljače 2011.

  Detaljni planovi
» 883 skidanja - 11. veljače 2011.

  Prostori za razvoj i uređenje
» 874 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - cestovni i željeznički
» 824 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - mreže biciklističkih i vinskih cesta
» 845 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski sustav
» 829 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodno-gospodarski sustav
» 821 skidanja - 11. veljače 2011.

  Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
» 882 skidanja - 11. veljače 2011.

Građevinska područja

  GP Naselje Brodski Stupnik
» 1.147 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Stari Slatinik
» 1.095 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Krajačići
» 762 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Lovčić
» 839 skidanja - 11. veljače 2011.