Prostorni plan

Podijeli:

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK – Izmjene i dopune 2007.

   

Tekst

  Naslovnica
» 1.738 skidanja - 11. veljače 2011.

  Naslovnica 2
» 1.331 skidanja - 11. veljače 2011.

  PPUOBS-TEKST-Izmjene i dopune 2007
» 1.289 skidanja - 11. veljače 2011.

  Sastavnica
» 1.116 skidanja - 11. veljače 2011.

Kartogrami

  Naslov
» 996 skidanja - 11. veljače 2011.

  Osnovna namjena
» 1.102 skidanja - 11. veljače 2011.

  Gospodarske djelatnosti
» 1.087 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet
» 1.092 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski-struja
» 986 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodoopskrba
» 995 skidanja - 11. veljače 2011.

  Odvodnja
» 981 skidanja - 11. veljače 2011.

  Detaljni planovi
» 1.024 skidanja - 11. veljače 2011.

  Prostori za razvoj i uređenje
» 1.002 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - cestovni i željeznički
» 950 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - mreže biciklističkih i vinskih cesta
» 980 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski sustav
» 971 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodno-gospodarski sustav
» 952 skidanja - 11. veljače 2011.

  Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
» 1.027 skidanja - 11. veljače 2011.

Građevinska područja

  GP Naselje Brodski Stupnik
» 1.290 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Stari Slatinik
» 1.258 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Krajačići
» 880 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Lovčić
» 968 skidanja - 11. veljače 2011.