Prostorni plan

Podijeli:

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK – Izmjene i dopune 2007.

   

Tekst

  Naslovnica
» 1.605 skidanja - 11. veljače 2011.

  Naslovnica 2
» 1.229 skidanja - 11. veljače 2011.

  PPUOBS-TEKST-Izmjene i dopune 2007
» 1.154 skidanja - 11. veljače 2011.

  Sastavnica
» 994 skidanja - 11. veljače 2011.

Kartogrami

  Naslov
» 893 skidanja - 11. veljače 2011.

  Osnovna namjena
» 988 skidanja - 11. veljače 2011.

  Gospodarske djelatnosti
» 974 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet
» 991 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski-struja
» 885 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodoopskrba
» 886 skidanja - 11. veljače 2011.

  Odvodnja
» 871 skidanja - 11. veljače 2011.

  Detaljni planovi
» 899 skidanja - 11. veljače 2011.

  Prostori za razvoj i uređenje
» 891 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - cestovni i željeznički
» 837 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - mreže biciklističkih i vinskih cesta
» 861 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski sustav
» 849 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodno-gospodarski sustav
» 835 skidanja - 11. veljače 2011.

  Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
» 904 skidanja - 11. veljače 2011.

Građevinska područja

  GP Naselje Brodski Stupnik
» 1.168 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Stari Slatinik
» 1.113 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Krajačići
» 773 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Lovčić
» 852 skidanja - 11. veljače 2011.