Prostorni plan

Podijeli:

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK – Izmjene i dopune 2007.

   

Tekst

  Naslovnica
» 1.690 skidanja - 11. veljače 2011.

  Naslovnica 2
» 1.293 skidanja - 11. veljače 2011.

  PPUOBS-TEKST-Izmjene i dopune 2007
» 1.237 skidanja - 11. veljače 2011.

  Sastavnica
» 1.070 skidanja - 11. veljače 2011.

Kartogrami

  Naslov
» 956 skidanja - 11. veljače 2011.

  Osnovna namjena
» 1.061 skidanja - 11. veljače 2011.

  Gospodarske djelatnosti
» 1.047 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet
» 1.054 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski-struja
» 947 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodoopskrba
» 954 skidanja - 11. veljače 2011.

  Odvodnja
» 941 skidanja - 11. veljače 2011.

  Detaljni planovi
» 975 skidanja - 11. veljače 2011.

  Prostori za razvoj i uređenje
» 958 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - cestovni i željeznički
» 900 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - mreže biciklističkih i vinskih cesta
» 931 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski sustav
» 926 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodno-gospodarski sustav
» 908 skidanja - 11. veljače 2011.

  Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
» 977 skidanja - 11. veljače 2011.

Građevinska područja

  GP Naselje Brodski Stupnik
» 1.245 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Stari Slatinik
» 1.203 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Krajačići
» 835 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Lovčić
» 920 skidanja - 11. veljače 2011.