Prostorni plan

Podijeli:

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK – Izmjene i dopune 2007.

   

Tekst

  Naslovnica
» 1.863 skidanja - 11. veljače 2011.

  Naslovnica 2
» 1.408 skidanja - 11. veljače 2011.

  PPUOBS-TEKST-Izmjene i dopune 2007
» 1.411 skidanja - 11. veljače 2011.

  Sastavnica
» 1.213 skidanja - 11. veljače 2011.

Kartogrami

  Naslov
» 1.097 skidanja - 11. veljače 2011.

  Osnovna namjena
» 1.187 skidanja - 11. veljače 2011.

  Gospodarske djelatnosti
» 1.188 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet
» 1.183 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski-struja
» 1.062 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodoopskrba
» 1.056 skidanja - 11. veljače 2011.

  Odvodnja
» 1.064 skidanja - 11. veljače 2011.

  Detaljni planovi
» 1.105 skidanja - 11. veljače 2011.

  Prostori za razvoj i uređenje
» 1.066 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - cestovni i željeznički
» 1.021 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - mreže biciklističkih i vinskih cesta
» 1.077 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski sustav
» 1.060 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodno-gospodarski sustav
» 1.051 skidanja - 11. veljače 2011.

  Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
» 1.135 skidanja - 11. veljače 2011.

Građevinska područja

  GP Naselje Brodski Stupnik
» 1.382 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Stari Slatinik
» 1.355 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Krajačići
» 946 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Lovčić
» 1.049 skidanja - 11. veljače 2011.