Prostorni plan

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK – Izmjene i dopune 2007.

   

Tekst

  Naslovnica
» 1.570 skidanja - 11. veljače 2011.

  Naslovnica 2
» 1.201 skidanja - 11. veljače 2011.

  PPUOBS-TEKST-Izmjene i dopune 2007
» 1.115 skidanja - 11. veljače 2011.

  Sastavnica
» 969 skidanja - 11. veljače 2011.

Kartogrami

  Naslov
» 870 skidanja - 11. veljače 2011.

  Osnovna namjena
» 963 skidanja - 11. veljače 2011.

  Gospodarske djelatnosti
» 946 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet
» 965 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski-struja
» 857 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodoopskrba
» 864 skidanja - 11. veljače 2011.

  Odvodnja
» 846 skidanja - 11. veljače 2011.

  Detaljni planovi
» 871 skidanja - 11. veljače 2011.

  Prostori za razvoj i uređenje
» 861 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - cestovni i željeznički
» 816 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - mreže biciklističkih i vinskih cesta
» 838 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski sustav
» 818 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodno-gospodarski sustav
» 812 skidanja - 11. veljače 2011.

  Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
» 871 skidanja - 11. veljače 2011.

Građevinska područja

  GP Naselje Brodski Stupnik
» 1.133 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Stari Slatinik
» 1.084 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Krajačići
» 754 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Lovčić
» 831 skidanja - 11. veljače 2011.