Prostorni plan

Podijeli:

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK – Izmjene i dopune 2007.

   

Tekst

  Naslovnica
» 1.710 skidanja - 11. veljače 2011.

  Naslovnica 2
» 1.309 skidanja - 11. veljače 2011.

  PPUOBS-TEKST-Izmjene i dopune 2007
» 1.258 skidanja - 11. veljače 2011.

  Sastavnica
» 1.088 skidanja - 11. veljače 2011.

Kartogrami

  Naslov
» 974 skidanja - 11. veljače 2011.

  Osnovna namjena
» 1.077 skidanja - 11. veljače 2011.

  Gospodarske djelatnosti
» 1.062 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet
» 1.069 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski-struja
» 962 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodoopskrba
» 969 skidanja - 11. veljače 2011.

  Odvodnja
» 956 skidanja - 11. veljače 2011.

  Detaljni planovi
» 996 skidanja - 11. veljače 2011.

  Prostori za razvoj i uređenje
» 978 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - cestovni i željeznički
» 924 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - mreže biciklističkih i vinskih cesta
» 951 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski sustav
» 946 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodno-gospodarski sustav
» 926 skidanja - 11. veljače 2011.

  Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
» 998 skidanja - 11. veljače 2011.

Građevinska područja

  GP Naselje Brodski Stupnik
» 1.262 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Stari Slatinik
» 1.227 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Krajačići
» 850 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Lovčić
» 938 skidanja - 11. veljače 2011.