Prostorni plan

Podijeli:

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK – Izmjene i dopune 2007.

   

Tekst

  Naslovnica
» 1.663 skidanja - 11. veljače 2011.

  Naslovnica 2
» 1.275 skidanja - 11. veljače 2011.

  PPUOBS-TEKST-Izmjene i dopune 2007
» 1.209 skidanja - 11. veljače 2011.

  Sastavnica
» 1.048 skidanja - 11. veljače 2011.

Kartogrami

  Naslov
» 937 skidanja - 11. veljače 2011.

  Osnovna namjena
» 1.037 skidanja - 11. veljače 2011.

  Gospodarske djelatnosti
» 1.025 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet
» 1.035 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski-struja
» 927 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodoopskrba
» 936 skidanja - 11. veljače 2011.

  Odvodnja
» 916 skidanja - 11. veljače 2011.

  Detaljni planovi
» 949 skidanja - 11. veljače 2011.

  Prostori za razvoj i uređenje
» 939 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - cestovni i željeznički
» 875 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - mreže biciklističkih i vinskih cesta
» 909 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski sustav
» 898 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodno-gospodarski sustav
» 886 skidanja - 11. veljače 2011.

  Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
» 953 skidanja - 11. veljače 2011.

Građevinska područja

  GP Naselje Brodski Stupnik
» 1.221 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Stari Slatinik
» 1.166 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Krajačići
» 821 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Lovčić
» 899 skidanja - 11. veljače 2011.