Prostorni plan

Podijeli:

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK – Izmjene i dopune 2007.

   

Tekst

  Naslovnica
» 1.788 skidanja - 11. veljače 2011.

  Naslovnica 2
» 1.363 skidanja - 11. veljače 2011.

  PPUOBS-TEKST-Izmjene i dopune 2007
» 1.336 skidanja - 11. veljače 2011.

  Sastavnica
» 1.149 skidanja - 11. veljače 2011.

Kartogrami

  Naslov
» 1.045 skidanja - 11. veljače 2011.

  Osnovna namjena
» 1.141 skidanja - 11. veljače 2011.

  Gospodarske djelatnosti
» 1.141 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet
» 1.138 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski-struja
» 1.027 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodoopskrba
» 1.027 skidanja - 11. veljače 2011.

  Odvodnja
» 1.023 skidanja - 11. veljače 2011.

  Detaljni planovi
» 1.062 skidanja - 11. veljače 2011.

  Prostori za razvoj i uređenje
» 1.031 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - cestovni i željeznički
» 988 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - mreže biciklističkih i vinskih cesta
» 1.030 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski sustav
» 1.016 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodno-gospodarski sustav
» 1.000 skidanja - 11. veljače 2011.

  Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
» 1.081 skidanja - 11. veljače 2011.

Građevinska područja

  GP Naselje Brodski Stupnik
» 1.329 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Stari Slatinik
» 1.306 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Krajačići
» 912 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Lovčić
» 1.002 skidanja - 11. veljače 2011.