Prostorni plan

Podijeli:

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK – Izmjene i dopune 2007.

   

Tekst

  Naslovnica
» 1.767 skidanja - 11. veljače 2011.

  Naslovnica 2
» 1.348 skidanja - 11. veljače 2011.

  PPUOBS-TEKST-Izmjene i dopune 2007
» 1.315 skidanja - 11. veljače 2011.

  Sastavnica
» 1.133 skidanja - 11. veljače 2011.

Kartogrami

  Naslov
» 1.024 skidanja - 11. veljače 2011.

  Osnovna namjena
» 1.124 skidanja - 11. veljače 2011.

  Gospodarske djelatnosti
» 1.116 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet
» 1.119 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski-struja
» 1.013 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodoopskrba
» 1.012 skidanja - 11. veljače 2011.

  Odvodnja
» 1.006 skidanja - 11. veljače 2011.

  Detaljni planovi
» 1.046 skidanja - 11. veljače 2011.

  Prostori za razvoj i uređenje
» 1.018 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - cestovni i željeznički
» 973 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - mreže biciklističkih i vinskih cesta
» 1.006 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski sustav
» 1.000 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodno-gospodarski sustav
» 981 skidanja - 11. veljače 2011.

  Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
» 1.059 skidanja - 11. veljače 2011.

Građevinska područja

  GP Naselje Brodski Stupnik
» 1.310 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Stari Slatinik
» 1.285 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Krajačići
» 898 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Lovčić
» 986 skidanja - 11. veljače 2011.