Prostorni plan

Podijeli:

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK – Izmjene i dopune 2007.

   

Tekst

  Naslovnica
» 1.891 skidanja - 11. veljače 2011.

  Naslovnica 2
» 1.430 skidanja - 11. veljače 2011.

  PPUOBS-TEKST-Izmjene i dopune 2007
» 1.465 skidanja - 11. veljače 2011.

  Sastavnica
» 1.237 skidanja - 11. veljače 2011.

Kartogrami

  Naslov
» 1.145 skidanja - 11. veljače 2011.

  Osnovna namjena
» 1.209 skidanja - 11. veljače 2011.

  Gospodarske djelatnosti
» 1.218 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet
» 1.205 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski-struja
» 1.112 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodoopskrba
» 1.081 skidanja - 11. veljače 2011.

  Odvodnja
» 1.166 skidanja - 11. veljače 2011.

  Detaljni planovi
» 1.125 skidanja - 11. veljače 2011.

  Prostori za razvoj i uređenje
» 1.089 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - cestovni i željeznički
» 1.049 skidanja - 11. veljače 2011.

  Promet - mreže biciklističkih i vinskih cesta
» 1.105 skidanja - 11. veljače 2011.

  Energetski sustav
» 1.104 skidanja - 11. veljače 2011.

  Vodno-gospodarski sustav
» 1.076 skidanja - 11. veljače 2011.

  Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
» 1.163 skidanja - 11. veljače 2011.

Građevinska područja

  GP Naselje Brodski Stupnik
» 1.404 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Stari Slatinik
» 1.385 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Krajačići
» 965 skidanja - 11. veljače 2011.

  GP Naselje Lovčić
» 1.078 skidanja - 11. veljače 2011.