Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2011.g.

Podijeli:

Sukladno čl. 21. točka 2. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 90/2011) Općina Brodski Stupnik kao javni naručitelj dužna je na internetskim stranicama objaviti Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Općina Brodski Stupnik izjavljuje da u 2011.godini nije provodila postupke javne nabave što znači da nije niti zaključivala ugovore, te nema podataka za unos u Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2011.g.

 Predstavnik javnog naručitelja za Općinu Brodski Stupnik: Petar Lovinčić