Rekonstrukcija i opremanje zgrade javne namjene – igraonice i turističkog informativnog centra

Podijeli:

Cjelokupna investicija (projekt) se odnosi na rekonstrukciju postojeće građevine i opremanje iste za potrebe provedbe programa igraonice i turističkog informativnog centra u naselju Brodski Stupnik,  a kojom će se omogućiti provedba odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom te turističkih djelatnosti u svrhu promocije turističkih destinacija i proizvoda na području općine Brodski Stupnik.

Navedenom investicijom ostvarit će se sljedeći ciljevi:

  • Ujednačen standard i kvaliteta života na području općine kroz osiguranje i unapređenje postojeće društveno-socijalne infrastrukture u funkciji podrške razvoju primarnih i temeljnih društveno-socijalnih usluga i sadržaja;
  • Osigurani uvjeti za pokretanje i unapređenje postojećih poduzetničkih aktivnosti na području općine kroz osiguranje infrastrukturne i administrativne podrške za promociju proizvoda, resursa i aktivnosti općine kao turistički poželjne destinacije.
  • Očuvanje i zaštita kulturnog dobra – stavljanje u uporabu objekta javne namjene u funkciji razvoja i uspostave socijalnih i gospodarskih usluga u zajednici.

Ciljevi će rezultirati osiguranim materijalno-tehnički preduvjetima za rad s predškolskom djecom kroz uspostavljene 2 odgojno-obrazovne skupine čime će biti omogućena provedba kraćeg odgojno-obrazovnog programa predškole za 50 djece iz sva 4 naselja Općine Brodski Stupnik u  rekonstruiranom i opremljenom prostoru.

Rekonstrukcijom prostora namijenjenog za turistički informativni centar, TZ Brodski Stupnik biti će u mogućnosti koristiti objekt javne namjene za obavljanje svoje djelatnosti i promociju općine kao turistički poželjne destinacije, organizirati događanja te biti podrška u organizaciji i promociji postojećih manifestacija i događanja na području općine. Projekt izravno doprinosi stvaranju novog radnog mjesta. Do sada su se sve aktivnosti vezane uz djelatnosti promocije turizma (Turističke zajednice) obavljale na volonterskoj osnovi.

Osiguravanjem materijalnih i tehničkih uvjeta za rad i djelovanje TZ-a izravno se pojavljuje  potreba za zapošljavanje jedne osobe – Voditelja turističkog informativnog centra. Novozaposlena osoba će obavljati poslove upravljanja,  dnevnog održavanja objekta, koordinirati te usklađivanja rasporeda korištenja objekta namijenjenog za sektor turizma, odnosno informiranje, promociju područja, prezentaciju lokalnih kulturno-turističkih sadržaja i događanja.

Provedbena aktivnosti projekta su priprema projektne i natječajne dokumentacije, aktivnosti građenja i aktivnosti opremanja.

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 2.000.535,00 kn i u cijelosti su financirani iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske (EAFRD), Mjera 7, Tip operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Razdoblje provedbe ulaganja je najduže 24 mjeseca od 02.04.2019.