Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Podijeli:

OPĆINA BRODSKI STUPNIK
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE BRODSKI STUPNIK

 

Na temelju članka 53. točka 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12) i članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 6/14) Općinsko izborno povjerenstvo općine Brodski Stupnik donosi

 

R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

 

Za područje Općine Brodski Stupnik određuju se slijedeća biračka mjesta:

 

1.)    biračko mjesto broj 1. u Društvenom domu Brodski Stupnik, Ulica Stjepana Radića br.117

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Brodskom Stupniku u Ulici Stjepana Radića od kbr. 1-169 neparni i od 2-172 parni, Ulica Antuna Rašića, Vinogradska ulica, Ulica Vijenac, Ulica Crljenci IV, Ulica svetog Nikole i Lovčanski put.

 

2.)    biračko mjesto broj 2. u Športskom domu Brodski Stupnik, Omladinska ulica bb

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Brodskom Stupniku, Ulica Stjepana Radića, od kbr. 171 do kraja neparni i parni od kbr. 174 do kraja, Ulica Petra Zrinskog, Radničko naselje, Rižino polje, Ulica bana Jelačića, Slavonska ulica, Omladinska ulica i Hrvatskog proljeća.

 

3.)    biračko mjesto broj 3. u Društvenom domu Stari Slatinik, Ulica Hrvatskih branitelja br. 187

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Starom Slatiniku, Ulica Hrvatskih branitelja, Ulica Alojzija Stepinca, Ulica Ilije Martinovića, Ulica Stjepana Radića, Ulica Petra Svačića, Ulica kralja Tomislava i Ulica A. G. Matoš, Ulica Josipa Kozarca, Ulica Drage Matkovića.

 

4.)    biračko mjesto broj 4. u Društvenom domu Lovčić koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Lovčić.

 

5.)    biračko mjesto broj 5. u Društvenom domu Krajačići koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Krajačići.

 

Klasa:013-05/14-01/01

Urbroj:2178/03-04-14-13

U Brodskom Stupniku, 15. svibnja 2014. godine

 

PREDSJEDNIK
Mario Meandžija, dipl.iur.