Poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih

Podijeli:

Pozivaju se sve zainteresirane udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih s područja Općina Brodski Stupnik da se jave na raspisani poziv  za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Brodski Stupnik u cilju uključivanja mladih u javni život na području Općine Brodski Stupnik.

Svoje prijedloge na propisanim obrascima treba dostaviti Upravnom odjelu Općine Brodski Stupnik zaključno do 02. kolovoza 2010. g.

Download: Obrasci SM-1, SM-2, SM-3

Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Brodski Stupnik, («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 29/07), Općinsko vijeće Općina Brodski Stupnik, objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih

Općine Brodski Stupnik

I.

Općinsko vijeće Općina Brodski Stupnik pokreće postupak izbora za članove Savjeta mladih općine Brodski Stupnik koji se osniva u  cilju uključivanja mladih u javni život na području Općine Brodski Stupnik.

II.

Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Općina Brodski Stupnik.

Savjet ima 5 članova koje bira Općinsko vijeće na vrijeme od dvije godine.

III.

Pozivaju se ovlašteni predlagatelji: udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih s područja Općina Brodski Stupnik da prijave kandidate za članove Savjeta mladih.

IV.

Za članove Savjeta mladih mogu se kandidirati osobe u dobi od 15-29 godina i imaju prebivalište na području Općina Brodski Stupnik.

V.

Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih s obrazloženjem (dosadašnje aktivnosti, interesi, i druge karakteristike kandidata) dostavlja se na propisanom obrascu koji sadrži:

  1. Podatke o kandidatu (ime i prezime, datum  rođenja i mjesto prebivališta),
  2. Naziv, sjedište i adresa ovlaštenog predlagatelja.

Obrasci za prijavu kandidata nose oznaku SM-1, SM-2, SM-3 i mogu se preuzeti u Općini Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, svakim radnim danom od 7,00-15,00 sati.

VI.

Prijedlozi kandidata za Savjet mladih s obrazloženjem i odgovarajućom dokumentacijom predaju se neposredno u Općinu Brodski Stupnik ili putem pošte na adresu:  Općina Brodski Stupnik – Upravni odjel, Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117 s naznakom «Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih».

VII.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog poziva na oglasnim pločama i po mogućnosti u tjedniku «Posavska Hrvatska».

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE

BRODSKI STUPNIK

Klasa:023-01/10-01/33

Urbroj:2178/03-02-10-2

Brodski Stupnik, 30.05.2010.