Smotriranje Tima civilne zaštite opće namjene Općine Brodski Stupnik

Podijeli:
Smotriranje Tima civilne zaštite

Smotriranje Tima civilne zaštite

Dana 17.10.2011.g. u 18,00 sati u prostorijama općine Brodski Stupnik održano je smotriranje Tima civilne zaštite opće namjene općine Brodski Stupnik.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite usvojeni su na Općinskom vijeću općine Brodski Stupnik uz prethodno dobivenu suglasnost Državne uprave za zaštite i spašavanje.

Za općinu Brodski Stupnik, sukladno procjeni Odlukom koja je usvojena na općinskom vijeću određeno je da se formira Tim civilne zaštite opće namjene sa 29 pripadnika.

Popuna postrojbe civilne zaštite opće namjene provodi se raspoređivanjem vojnih obveznika i drugih građana s mjestom prebivališta u mjestima u koje se raspoređuju. Tim civilne zaštite opće namjene sastoji se od zapovjedništva tima i dvije skupine sa četiri ekipe. Prvu skupinu činili bi pripadnici sa mjestom stanovanja u naselju Brodski Stupnik, a drugu skupinu činili bi pripadnici sa mjestom stanovanja u naseljima Stari Slatinik, Lovčić i Krajačići.

Na smotriranju Tima opće namjene prisustvovali su Načelnik Općine Petar Lovinčić, Načelnik stožera zaštite i spašavanja Reza Pejanović, članovi stožera zaštite i spašavanja, predstavnici Područnog ureda zaštite i spašavanja Slavonski Brod, predstavnici Odsjeka za poslove obrane Slavonski Brod i predstavnici tvrtke IN konzalting d.o.o. izrađivača procjene i plana zaštite i spašavanja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju i planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave rukovodi i koordinira općinski načelnik, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.