Štete nastale 2014.g – sanacija 2016.g.

Podijeli:

Nerazvrstane ceste na brdskom području Općine Brodski Stupnik pretrpjele su znatna oštećenja u tijeku mjeseca svibnja 2014. godine.

Kako je Župan proglasio elementarnu nepogodu naša Općina je prijavila oštećenje na šest brdskih prometnica a što je općinska komisija za procjenu štete od elementarnih nepogoda i zapisnički konstatirala.

Međutim državna komisija je odobrila sanaciju tri ceste i to:

  1. cesta – ulica Svetog Nikole (Odvojak Crljenci IV) u dužini 580 m
  2. cesta – Put za Travnik u dužini 200 m
  3. cesta – Put za Kućište u dužini od 400 m

Povođenje svih aktivnosti povjereno je „Hrvatskim cestama“ d.o.o. Zagreb koje su angažirale tvrtku “Alfa inženjering“ za izradu projekata, dok je na raspisanom natječaju posao sanacije dobila Zajednica ponuditelja tvrtka „Poduzeće za ceste“ d.o.o. Slavonski Brod i PZC BROD d.o.o. Slavonski Brod koja radove planira u najskorije vrijeme privesti kraju.