Studijsko putovanje predstavnika općine Brodski Stupnik na područje LAG-a Laura radi primjera dobre prakse

Podijeli:

U okviru studijskog putovanja kao projektna aktivnost koja je trajala od 28. siječnja do 29. siječnja 2021. godine posjetili smo područje LAG-a Laura točnije Javnu ustanovu „Park prirode Vransko jezero“ te Poduzetnički inkubator Biograd na Moru.

Na studijskom putovanju je sudjelovalo 9 predstavnika Općine Brodski Stupnik (načelnik, zamjenik načelnika, predsjednik vijeća, zamjenik predsjednika vijeća, 2 općinska vijećnika te 3 djelatnice jedinstvenog upravnog odjela). Studijsko putovanje na područje LAG-a Laura organizirano je s ciljem prijenosa i implementacije znanja i iskustva radi lakše provedbe projekta i poticanja daljnjih „smart“ ulaganja na području općine Brodski Stupnik.

Dana 28.01.2021. godine ravnatelj Javne ustanove „Park prirode Vransko jezero“ gdin. Danijel Katičin predstavio je „smart“ ulaganja na području općine Pakoštane odnosno projekte koje provodi PP Vransko jezero (ulaganje u ekološki prihvatljiva vozila i plovila, eko-blokove, fotonaponske sustave…).

Posljednjih godina Javna ustanova ”Park prirode Vransko jezero” intenzivno radi na provođenju projekta ”Revitalizacija i povezivanje atrakcija Parka prirode Vransko jezero” koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u okviru poziva „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“.

Projekt je započeo 26. ožujka 2014. godine, a provodit će se do 31. prosinca  2021. godine. Partneri na projektu su Grad Biograd na Moru, Udruga Biom i LAG Laura, a ukupna vrijednost projekta iznosi 29.851.461,04 kuna, od čega su ukupni prihvatljivi troškovi 22.310.046,54 kuna.

Tijekom 2019. godine proveli su niz aktivnosti usmjerenih na razvoj posjetiteljske infrastrukture i povezivanje prirodnih atrakcija na dugoročno održiv način, uz upotpunjavanje edukativne i rekreativne ponude za sve veći broj posjetitelja.

Produljena je drvena poučna staza s tornjem u ornitološkom rezervatu u duljini od 130 m, uređeni su makadamski putovi tzv. cementnom stabilizacijom ”in situ” u duljini od gotovo 13 km, postavljen je i otvoren za posjetitelje adrenalinski park pored info centra Crkvine u ornitološkom rezervatu koji uključuje dvije staze, jedna sa 13 elemenata na visini do 2 m i druga od 14 elemenata na visini do 3 m, izvršena je glavnina radova na I. fazi uređenja lučice Crkvine odnosno izgradnji pontonskog pristaništa za električni brod, nabavljen je i niz promotivnih materijala i suvenira čija je nabava i dalje u tijeku do kraja projekta te je u tijeku izrada promotivnog filma Parka, novog turističkog zemljovida i atlasa krajobraza. Nabavljen je i električni vlak za prijevoz posjetitelja što će omogućiti stvaranje prepoznatljive turističke rute za obilazak ključnih atrakcija Parka, uz neposredno povezivanje okolnih mjesta i lokaliteta.

U Biogradu na Moru u tijeku je uređenje turističko-informativnog centra s prezentacijskom dvoranom za pružanje informacija o Parku, ali i za održavanje raznih radionica i izložbi koje provodi partner na projektu, Grad Biograd na Moru. U suradnji s Udrugom BIOM i tijekom 2019. godine su provedeni treninzi promatranja ptica s ciljem edukacije zaposlenika Parka i zainteresiranih pojedinaca za vodiče za promatranje ptica.

2019. godine nabavljena je amfibija te 13 brojača posjetitelja koji su postavljeni na području Parka radi boljeg praćenja posjetitelja i njihova sudjelovanja na pojedinim sadržajima Parka. Za aktivniji doživljaj Parka, kroz projekt, dosad je nabavljena oprema za posjetitelje i promatranje ptica, kajaci, MTB bicikli zajedno s dodatnom opremom, električni bicikli te dalekozori i durbin za promatranje ptica.

Tijekom 2020. godine postavljan je fotonaponski sustav te nabavljene montažne modularne građevine u funkciji info centara i sanitarnog čvora što predstavlja ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu uz promicanje održivog razvoja i zaštite okoliša.

Provođenje ovih aktivnosti predstavlja ulaganje u infrastrukturu i sadržaje odnosno obogaćivanju turističke ponude Parka što će doprinijeti ostvarenju cilja.

Rezultat provedenih aktivnosti, nadogradnja prezentacijsko obrazovnih kapaciteta, povezivanje nezavisnih atrakcija u integralnu posjetiteljsku cjelinu, obogaćivanje turističke ponude Parka, bolje praćenje posjetitelja, promicanje održivog razvoja i zaštite okoliša te informiranje i edukacija posjetitelja, lokalnog stanovništva i zaposlenika, dovest će do povećanja privlačnosti i edukativnih sadržaja te uspostave boljeg upravljanja posjetiteljima u Parku što je i cilj projekta.

Budući da je Općina Brodski Stupnik u fazi dodjele Odluke o dodjeli sredstava za projekt izgradnje „Poljoprivredno-poduzetničkog inkubatora Brodski Stupnik“, drugog dana studijskog putovanja predstavnici LAG-a Laura prezentirali su nam primjer dobre prakse ulaganje u Poduzetnički inkubator Biograd na Moru sa „smart“ rješenjima. Poduzetnički inkubator Biograd na Moru je institucija koja podupire razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Osigurava suvremen i potpuno uređen poslovni prostor te stručnu podršku novootvorenim poduzećima, ali i tvrtkama koje žele razvijati vlastito poslovanje. Poduzetnički inkubator Biograd na Moru je namijenjen prvenstveno poduzetnicima početnicima, kao i za sve tvrtke koje razvijaju ili šire svoje poslovanje. Korisnici, odnosno „stanari“ Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru mogu biti poduzetnici početnici, poduzetnici koji razvijaju ili šire svoje poslovanje, udruge, zadruge, OPG-ovi, freelanceri, mladi, nezaposleni i ekonomski neaktivni radno sposobni stanovnici, djelatnici iz obrazovnog i IRI sektora te jedinice lokalne samouprave.

Svrha studijskog putovanja je bila prikupiti iskustva vezana za inkubator s ciljem poboljšanja dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima na području Brodsko-posavske županije u svrhu njihovog olakšanog održivog rasta i razvoja i s ciljem privlačenja investicija, stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta te povećanje broja proizvoda i usluga kroz izgradnju i opremanje moderne infrastrukture za jačanje poduzetničkih kapaciteta. Primjer dobre prakse nije samo Poduzetnički inkubator Biograd na Moru već i ostala „smart“ ulaganja kao što su: projekt električne punionice vozila, projekt WIFI4EU, aplikacije „moj-biograd“.

Projektna aktivnost je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja, Mjera Tehnička pomoć – Podmjera 20.2. „Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalnom ruralnom mrežom“.