Suša – proglašeno stanje elementarne nepogode

Podijeli:

Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja, visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom srpnja i kolovoza 2012. godine, a koje je zahvatilo čitavo područje Brodsko-posavske župamje, proglašeno je stanje ELEMENTARNE NEPOGODE.

Pozivaju se svi koji imaju štetu na poljoprivrednim usjevima proljetne sjetve (kukuruz, soja, šećerna repa, suncokret), krmnim kulturama i povrću, višegodišnjim nasadima i ribnjacima da do 20. kolovoza 2012.g. (ponedjeljak) dostave prijave štete u Upravni odjel općine Brodski Stupnik.

Pored osnovnih podataka u prijavi treba navesti:

  • naziv kulture,
  • površinu u hektarima/komadima,
  • broj katastarske čestice,
  • broj tekućeg ili štednog računa

Uz prijave se obvezno prilaže posjedovni list ili gruntovni izvadak te preslika tekućeg ili štednog računa.