Sustav zaprimanja obavjesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidencija lokacija odbačenog otpada

Podijeli:

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Brodski Stupnik je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te uspostava sustava evidentiranja odbačenog otpada.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad (divlje odlagalište) potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu:
Općina Brodski Stupnik
Stjepana Radića 117
35253 Brodski Stupnik
ili putem e-maila:
opcina-brodski.stupnik@sb.t-com.hr.

Putem zaprimljenih prijava i već evidentiranih lokacija, Općina Brodski Stupnik će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Prijave se u prvom redu odnose na prijavu divljih odlagališta.

Obrazac za prijavu: