Oznake: radovi

Javni radovi na području općine

U tijeku 2012. godine Općina je koristila mogućnost zapošljavanja nezaposlenih osoba sa svog područja, a što uglavnom financira Zavod za zapošljavanje. U tri grupe bilo je zaposleno 13 osoba koje su odrađivale niz korisnih...

Izgradnja kanalizacije po planu

Prema potpisanom ugovoru iz 2011.g. radovi u vrijednosti od 7.000.000,00 kuna privode se kraju. Do konca godine na ovoj dionici izvoditelj je dužan sanirati sva oštećenja na mostovima, prilazima i prometnicama nastala prilikom izvođenja...

Sadnja drvoreda

Na javnoj površini ispred kuća duž ceste u naseljima Brodski Stupnik i Stari Slatinik, gdje su završena sva kopanja pristupilo se sadnji drveća. U dogovoru sa stručnim ljudima u tom poslu odlučili smo se...

Nastavak izgradnje kanalizacije

Dana 12.07.2012. godine potpisan je ugovor od strane Hrvatskih voda za nastavak financiranja izgradnje kanalizacijskog sustava općine Brodski Stupnik u iznosu od 2.900.000 kuna, a kao dio okvirnog sporazuma za 2012.g. za koji je...

Konačno uređena “Rajkanova” ulica

Još 2008. godine Općina je raspisala natječaj i odabrala najpovoljnijeg ponuditelja za uređenje ceste u ulici A.G. Matoša u Starom Slatiniku. Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 270.000,00 kuna, no kako smo ubrzo ušli u...