Tri nova dječja igrališta

Podijeli:

Provedbom projekata Udruge za djecu Bubamara „Zajedno za klince“ prijavljen na natječaj „Naš doprinos zajednici“ i „Vratimo Uriji stari sjaj“ prijavljen na platformu Doniraj.org od strane Udruge za mlade “Stup”, a oba financirana od strane Zaklade Slagalica, uređena su tri dječja igrališta na području općine Brodski Stupnik, u Vinogradskoj ulici, ulici Antuna Rašića i ulici Petra Zrinskog.

Ciljevi projekta su stvoriti novi sadržaj za kvalitetno i aktivno korištenje vremena djece na području općine Brodski Stupnik; stvoriti nove prilike za bavljenje aktivnostima kroz igru što će voditi rastu i razvoju djece, čime se želi usmjeriti na ostvarivanje zdravih životnih navika, poticanje i razvijanje fizičkih, mentalnih i socijalnih vještina kod djece. Tehničku pomoć pripreme projekta pružio je LAG posavina, dok je Općina pomogla i dijelu sufinanciranja troškova.