Upisi u srednju školu

Podijeli:

Sa službene stranice Brodsko-Posavske županije vam prenosimo Natječaj za upis učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2010/2011.

URED DRŽAVNE UPRAVE U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

I

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT I KULTURU

OBJAVLJUJE

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

U ŠKOLSKOJ GODINI 2010./2011.

U I. razred srednje škole učenici se upisuju na osnovi svjedodžbi o završenom VII. i VIII. razredu osnovne škole ili njoj odgovarajuće škole u inozemstvu, te dokumenata utvrđenih Odlukom o elementima i kriterijima za izbor kand idata za upis u srednje škole u školskoj godini 2010./2011.od 22. ožujka 2010. godine (Klasa: 602-03/10-06/0004, Urbroj: 533-09-10-0006), u daljenjem tekstu: Odluka o elementima i kriterijima za izbor kand idata za upis u srednje škole.

Svjedodžbe izdane u inozemstvu, za koje je u Ministarstvu znanosti, obrazovanje i športa Republike Hrvatske rješenjem utvrđena istovrijednost, vrednuje se kao i sjedodžbe izdane u Republici Hrvatskoj.

Učenicima koji su promijenili prebivalište odgovarajuća škola u mjestu novog prebivališta dužna je omogućiti nastavak obrazovanja i upisati ih na osnovi dokumenata kojim dokazuju promjenu prebivališta, te na osnovi svjedodžbe o prethodno zaršenom razredu srednje škole, odnosno Svjedodžbe prijevodnice ako je prijelaz u tijeku nastavne godine.

Iznimno, učenik se može upisati uvjetno. Uvjetno upisani učenik čija je izvorna svjedodžba u postupku priznavanja istovrijednosti (nostrifikacije) dužan je odmah nakon upisa, radi postizanja pravovremene nostrifikacije, dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa potvrdu škole o uvjetnom upisu u kojoj je naveden razred, struka i obrazovni program (zanimanje) u koji je učenik upisan.

Rok za pribavljanje pravovaljanog dokumenta ne smije biti dulji od roka propisanog za početak drugog polugodišta školske godine.

Uvjetno upisani učenici upisuju se u razrednu i matičnu knjigu s napomenom , redovito pohađaju nastavu, prati ih se i ocjenjuje kao i ostale učenike. Ako u propisanom roku ne pribave pravovaljane dokumente o prethodno završenoj školi, ne mogu dalje nastaviti školovanje.

U I. razred srednjih škola u školskoj godini 2010./2011. učenici će se upisivati u sljedećim rokovima:

Ljetni upisni rok:

Prvi upisni krug:

prijave za upis u ponedjeljak 28. lipnja 2010. i utorak 29. lipnja 2010. od 8 do 16 sati;

objava rezultata (ljestvice poretka na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama škole) u srijedu 30. lipnja 2010. najkasnije do 14 sati;

upis je u četvrtak 1. srpnja 2010. od 8 do 16 sati.

Objava rezultata upisa u prvom upisnom krugu (na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole) i prijava Uredu državne uprave u županiji (službi ovlaštenoj za obrazovanje), broj nepopunjenih upisnih mjesta te podatke o nastavku upisa škole će uredima dostaviti u petak 2. srpnja 2010. najkasnije do 12 sati, a uredi će izvjestiti Ministarstvo znanosti, obrazovanje i športa 2. srpnja 2010. najkasnije do 16 sati.

Drugi upisni krug

prijava za upis u ponedjeljak 5. srpnja 2010. po rasporedu škole u vremenu od 8 do 16 sati;

objava rezulatata (ljestvice poretka na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama škole) u utorak 6. srpnja 2010. najkasnije do 12 sati;

upis učenika je u srijedu 7. srpnja 2010. od 8 do 16 sati.

Svim neupisanim kand idatima koji ni nakon drugog upisnog kruga ne preuzmu svoje upisne dokumente škola mora odmah, preporučenom poštom vratiti.

Pisano izvješće Uredu državne uprave u županiji, službi ovlaštenoj za obrazovanje, te Upravnom odjelu za obrazovanje šport i kulturu u županiji o broju upisanih učenika u ljetnom upisnom roku i o nepopunjenim upisnim mjestima po rezrednim odjelima i vrstama programa škole dostavljaju u četvrtak 8. srpnja 2010. najkasnije do 12 sati, a spomenuti Uredi državne uprave Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, Upravi za srednje obrazovanje, elektroničkim putem ili putem telefaksa 8. srpnja 2010. najkasnije do 16 sati.

Jesenski upisni rok;

objava (na oglasnoj ploči mrežnim stranicma škole) nepopunjenih upisnih mjesta (prema vrstama programa) i rokova za upis najkasnije do 21. kolovoza 2010.

prijave za upis u ponedjeljak 23. kolovoza 2010. od 8 do 16 sati;

objava ljestvice poretka u utorak 24. kolovoza 2010. najkasnije do 12 sati;

upis učenika u srijedu 25. kolovoza 2010. od 8 do 16 sati i četvrtak 26. kolovoza 2010. od 8 do 12 sati.

Pisano izvješće Uredu državne uprave u županiji, službi ovlaštenoj za obrazovanje, odnosnoUredu za obrazovanje, kulturu i šport, te Upravnom odjelu ovlaštenom za obrazovanje u županiji o broju upisanih učenika u jesenskom upisnom roku i o nepopunjenim upisnim mjestima po razrednim objelima i vrstama programa škole dostavljaju 26. kolovoza 2010 najkasnije do 16 sati, a Uredi državne uprave Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa,elektroničkim putem ili putem telefaksa 27. kolovoza 2010.najkasnije do 12 sati.

Iznimno, učenici povratnici iz inozemstva mogu se upisati u I. razred srednje škole i nakon 26. kolovoza 2010., a najkasnije do 10. rujna 2010.

Pisano izvješće o rezultatima upisa učenika u I. razred srednje škole i o ustroju razrednih odjela za školsku godinu 2010./2011. škole dostavljaju u ponedjeljak 30. kolovoza 2010. najkasnije do 12 sati, a uredi državne uprave Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa (elektroničkim putem uli putem telefaksa) 30. kolovoza 2010. najkasnije do 16 sati.

Obrazac za izvješće o rezlatatima upisa u srednje škole utvrđuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.