Zatražena sredstva iz više izvora za obnovu objekta „Stare škole“ u Brodskom Stupniku

Podijeli:
Zgrada stare škole Brodski Stupnik

Zgrada stare škole u Brodskom Stupniku

Općina Brodski Stupnik izradila je projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju i uređenje objekta „Stare škole“ za potrebe knjižnice, čitaonice i igraonice.

Kako se ukazala mogućnost projekt „Stare škole“ prijavili smo na natječaj Ministarstva kulture u mogućem iznosu od 400.000,00 kuna, s tim da bi ukoliko projekt bude prihvaćen ministarstvo financiralo 300.000,00 kuna a Općina i Županija po 50.000,00 kuna.

Također isti projekt smo prijavili na raspisni natječaj od strane MRRFEU u iznosu od 1.450.000,00 kuna, gdje bi Općina trebala sufinancirati 217.000,00 kuna.

Nadamo se da će naši projekti biti prihvaćeni te da ćemo odobrenim novcem objekt „Stare škole“ s jedne strane zaštiti, a s druge strane staviti ga u funkciju predviđene namjene.