Završen projekt „Mala škola plivanja“

Podijeli:

Športsko društvo Brodski Stupnik-Stari Slatinik (ŠD BS SS ), udruga čija je osnovna zadaća  promicanje, razvitak i unaprjeđenje sporta i zdravog života, organiziranje sportskih i rekreativnih manifestacija te osobito poticanje rekreativnog športa te športa djece i mladeži, uspješno je završila sa aktivnostima provedbe projekta „Mala škola plivanja“ ,kojeg je iz programa “Poticanje programa obuke neplivača”,  financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, uz  financijsku potporu u iznosu 67.200,00 kn.

Projekt je bio ukupne vrijednosti 84.000,00 kn, a dijelom je sufinanciran od strane Općine Brodski Stupnik u iznosu 16.800,00 kn.

Uz  ŠD BS SS kao nositelja , na projektu su kao partneri sudjelovali: Osnovna škola „Dr.Stjepan Ilijašević“ Oriovac-Područna škola Brodski Stupnik i Osnovna škola “Ivan Mažuranić” Sibinj-Područna škola Stari Slatinik, te je ukupno 111 školske djece od 1. do 4.razreda sa područja Općine Brodski Stupnik, koja pohađaju navedene škole-partnere, kroz aktivnosti projekta postiglo  veći stupanj usvojenosti plivačkih znanja i vještina te su stvorene zdrave životne navike i briga o zdravlju kroz organizirane aktivnosti provedene u suradnji s Ustanovom za gospodarenje športskim objektima, čiji su stručno osposobljeni kadrovi i proveli školu plivanja na gradskim bazenima u Slavonskom Brodu.

Područne škole kao partneri na projektu tj. učiteljice koje vode svoje razredne odjele izravno su bile uključene u projekt, kao oblik nadzora kod aktivnosti. Roditelji djece su  kroz provedbu aktivnosti sudjelovali volonterski kao pratnja i sigurnost djeci koja se teže socijaliziraju, dok su članovi udruge Športskog društva Brodski Stupnik-Stari Slatinik svoj doprinos dali kroz volontiranje, sudjelovanjem u nadzoru pri provođenju aktivnosti te organiziranju i pružanju sigurnosti pri putovanju.

Tijekom projekta  učenici su se obučili vještinama i tehnici plivanja, disanja i snalaženja u vodenom prostoru, što je pozitivno  utjecalo na psihofizičko stanje učenika, poboljšalo pravilan rast i razvoj učenika, populariziralo bavljenje sportom te motiviralo učenike za bavljenje specifičnim sportom. Rezultati koji su se ostvarili tijekom provedbe projekta: smanjio se broj neplivača što će utjecati na smanjenje nesreća u vodi, podignuto je samopouzdanje i hrabrost učenika usvajanjem novih  vještina, pomognut je pravilan rast i razvoj učenika, što je dovelo do jačanja fizičkih obrambenih mehanizama, čime će se smanjiti broj izostanaka iz škole, povećati broj učenika uključenih u sportske aktivnosti, osvjestiti vrijednosti plivanja i vodenih sportova što će dovesti do jačanja socijalne osjetljivosti.

Projekt je realiziran uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Općine Brodski Stupnik.