Zgrada Stare škole uvrštena u Registar kulturnih dobara

Podijeli:

Zgrada stare škole Brodski Stupnik

Zgrada stare škole u Brodskom Stupniku

Ministarstvo kulture RH je u Narodnim Novinama broj 115/2010. od 7. listopada 2010.g. objavilo Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske gdje je u Listu preventivno zaštićenih dobara, sukladno čl. 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara uvrštena kao nepokretno kulturno dobro i “Zgrada Stare škole” u Brodskom Stupniku k.č. 2347/1 k.o. Brodski Stupnik, broj registra: P-3683.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske je za 2010. godinu odobrilo 50.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije glavnog projekta rekonstrukcije, pripremne radove i konstruktivnu sanaciju zgrade “Stare škole”.

Veličina fonta
Kontrast