Radionica za izradu lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Posavina“

Podijeli:

Lokalna akcijska grupa Posavina poziva obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnike, tvrtke, udruge i građane s područja općine Brodski Stupnik, dana 23.01.2012 g., ponedjeljak, u 17.00 sati u Područnoj školi OŠ “dr. Stjepan Ilijašević“ u Brodskom Stupniku, na radionicu za izradu lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Posavina“.

Kada smo 09.02.2011. godine održali osnivačku skupštinu Lokalne akcijske grupe „Posavina“ ; za područje općina  Bebrina, Brodski Stupnik, Nova Kapela , Oriovac i Sibinj ; cilj nam je bio omogućiti cjelokupnoj lokalnoj zajednici navedenih područja stvaranje uvjeta za pravovremeno uključivanje u Leader program Europske unije.

Leader program nastao je iz poljoprivredne politike EU, i to iz onog dijela zaduženog za ruralni razvoj koji obuhvaća šire područje razvoja lokalne zajednice nego li je to sami poljoprivredni razvoj. To znači kako kroz Leader program lokalna zajednica razvija i ruralno gospodarstvo, te socijalne, kulturne i okolišne sadržaje svoga područja. Osnovno polazište za Leader program je razvijanje posebnosti lokalne zajednice i to kroz ustrojavanje Lokalnih akcijskih grupa.

Lokalna akcijska grupa je organizacijski model ustrojen za izradu lokalne razvojne strategije u koju su uključeni svi sudionici područja koje je uključeno u aktivnosti lokalne akcijske grupe. Lokalna akcijska grupa skraćeno se naziva LAG. Leader program Europske unije iz vlastitih izvora financira razvoj i djelovanje LAG-a u lokalnoj zajednici, a sve članice LAG-a kroz svoju lokalnu razvojnu strategiju predlažu lokalne  projektne ideje, projekte i zajedničke programe na način da u izradi lokalne razvoje strategije sudjeluju svi članovi LAG-a.

To znači kako svako obiteljsko gospodarstvo, zadruga, udruga, tvrtka i građanin s područja Lokalne akcijske grupe Posavina može svoje projektne ideje, projektne prijedloge ili već gotove projekte predlagati u bazu projektnih prijedloga od koje se izrađuje lokalna razvojna strategija.

Kako bismo na vrijeme skupili i ocijenili kvalitetu i stupanj razvijenosti projektnih sadržaja na području LAG-a „Posavina“ organiziramo javne radionice otvorene za sve naše organizacije i građane koji imaju projektnu ideju ili projektni prijedlog . Kroz radionice koje ćemo organizirati u općinama našeg LAG-a „Posavina“: Bebrina, Brodski Stupnik, Nova Kapela, Oriovac i Sibinj pozivamo sve zainteresirane na uključenje u aktivnosti za izradu  naše lokalne razvojne strategije.

Svi koji  ne budu mogli sudjelovati na našim radionicama   mogu svoje projektne ideje i prijedloge dostave u Ured LAG-a „Posavina“ koji je smješten u zgradi Općine Brodski Stupnik.

Vaše projektne ideje i projektni prijedlozi osnova su za financiranje razvoja područja LAG-a „Posavina“ iz potpora Leader programa, a svima koji se prijave omogućit će pravovremeno informiranje o svim budućim mjerama ruralnog razvoja za davanje potpora za financiranje vaših projektata, edukaciju i stručnu pomoć u izradi projekata, kao i tehničkoj pomoći u izradi i prijavi projektne dokumentacije za mjere ruralnog razvoja koje su definirane Leader programom Europske unije.

Srdačno Vas pozdravljam i očekujem na radionicama LAG-a „Posavina“

U Brodskom Stupniku, dne. 18.01.2012.godine.

Voditelj Stručnog vijeća

Lokalne akcijske grupe“Posavina“

Slavko Vuković, dipl.politolog

OSNOVNI PODACI O

 LOKALNOJ AKCIJSKOJ GRUPI  „POSAVINA“

Osnivačka skupština LAG-a održana je 09.02.2011 godine u Velikoj županijskoj vijećnici u Slavonskom Brodu. LAG obuhvaća područje zapadnog dijela Brodsko-posavske Županije od 5 općina i to slijedećih: Bebrina, Brodski Stupnik, Nova Kapela, Oriovac i Sibinj.

Ukupna površina LAG-a (svih 5 općina), iznosi 507,61 km²,  broj stanovnika LAG-a je prema popisu iz 2001. godine: 26.664 stanovnika, a gustoća naseljenosti 52,53 stanovnika po km².

Upis Udruge LAG „Posavina“ je izvršen 15.03.2011 godine pri Uredu Državne Uprave u Brodsko-posavskoj Županiji., pod registarskim brojem 12001328.

Sjedište LAG-a Posavina je u Brodskom Stupniku  35253 , Stjepana Radića 117.

Predsjednik LAG-a Posavina je Goran Jelinić ing. prometa, a tajnik je Jadranko Mličević.

Pristup LEADER*

LEADER (iz francuskog izraza „Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale“) je kratica koja označava „vezu među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva.“ Informacije dobivene evaluacijom LEADER-a kao i od dionika iz ruralnih područja pokazuju prednosti LEADER-a kao alata kojim se postižu rezultati u različitim situacijama i na različitim područjima što pridonosi prilagođavanju ruralnih politika specifičnim potrebama pojedinih ruralnih prostora. Ohrabrujući sudjelovanje na lokalnoj razini u stvaranju i provedbi strategija održivog razvoja, ovaj pristup razvija sve veći utjecaj na buduće ruralne politike.

U svojoj evoluciji koja traje od 1991., LEADER je u tri prethodne generacije (LEADER I. – 1991.-1993.; LEADER II. – 1994.-1999., LEADER+ – 2000.-2006., Os LEADER 2007.-2013.) imao status inicijative, da bi u posljednjem planskom razdoblju 2007. – 2013. prerastao u integralni dio europske politike ruralnog razvoja – os LEADER i obvezni dio nacionalnih programa ruralnog razvoja zemalja-članica. U prethodnom razdoblju LEADER+ u 15 „starih“ država članica djelovala su 893 LAG-a s ukupnim stanovništvom od 52 milijuna. Od deset novih članica, prije priključenja Bugarske i Rumunjske, šest se odlučilo na primjenu LEADER+ što je rezultiralo sa stotinjak sa stotinjak novih LAG-ova. Suradnjom LAG-ova pokrenuto je gotovo tisuću lokalnih i više od tristo prekograničnih projekata.

LEADER govori o tome kako, a ne što treba raditi. Sastoji se od sedam osnovnih elemenata – naČela, koja treba slijediti u cijelosti, a ne pojedinačno:

Održivi ruralni razvoj – razvoj koji se temelji na očuvanju i uravnoteženom razvoju okolišnog, društvenog i gospodarskog kapitala.

Pristup temeljen na osobitostima podruČja – svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost – na njima treba graditi planiranje budućnosti.

Pristup odozdo prema gore – široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinijet će kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja.

Uspostavljanje lokalnih partnerstva– usitnjene inicijative često su unaprijed osuđene na propast, pogotovo u malim sredinama, jer im nedostaje snaga, uvjerljivost i povjerenje zajednice; stoga povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje imaju presudnu važnost. LEADER-ova originalna ideja je stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa – LAG-ova.

Inovativnost – tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način.

Integralan i višesektorski pristup – sektorska podijeljenost čest je uzrok problemima u razvoju. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito, povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja.

Umrežavanje – povezivanje, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER-a, jer se na taj način od pojedinačnih raznolikih slučajeva stvara zajedničko tkanje razvoja europskih ruralnih sredina te pruža uzajamna pomoć i potpora.

Suradnja – je korak dalje od umrežavanja, prema pokretanju i provedbi zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije.

* PODACI HRVATSKA MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ/ WWW.HMRR.HR

PODACI ZA  ČLANICE I PARTNERE

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „ POSAVINA“

Odlukom Upravnog vijeća LAG-a Posavina od 09.02.2011 godine, osnovano je Stručno vijeće LAG-a Posavina u sastavu:

  1. Slavko Vuković, Eko. Turistička Zadruga Educo Sl. Brod, predsjednik
  2. Davor Vlaović, zamjenik Župana Brodsko-posavske Županije
  3. Dragan Jelić, direktor Centra za tehnološki razvoj d.o.o., BPŽ
  4. Petar Lovinčić, načelnik Općine Brodski Stupnik
  5. Antun Pavetić, načelnik Općine Oriovac

Na osnovu Odluke Upravnog odbora LAG-a Posavina, Slavko Vuković predsjednik Stručnog vijeća LAG-a Posavina obavlja poslove vođenja i upravljanja LAG-a Posavina sukladno Statutu i Programskim dokumentima LAG-a Posavina.

Kontakt podaci:

Eko -Turistička Zadruga Educo

Nikole Zrinskog 41, 35000 Sl. Brod

Tel/fax: 035/410-215

 e-mail: educo1@sb.t-com.hr

 Mobitel: 098/138-9784

 Slavko Vuković, dipl. politolog, upravitelj Eko.-turističke Zadruge Educo,

 Saša Kusanić, oec., asistent za operativno tehničke poslove, Eko-turistička zadruga Educo Sl. Brod

U Slavonskom Brodu, dana 06.10.2011 godine

 Predsjednik Stručnog vijeća

LAG-a Posavina

Slavko Vuković, dipl. politolog