Javna rasprava o Prijedlogu 6. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brodski Stupnik

Podijeli:

Temeljem članka 96. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153⁄13, 65⁄17, 114⁄18, 39⁄19 i 98⁄19) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA:350-01/20-01/05 URBROJ:2178⁄03- 01-21-53 od 29..07.2021) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU 6. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) BRODSKI STUPNIK 

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 09. kolovoza 2021. do 23. kolovoza 2021. god.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 20. kolovoza 2021 (petak) 2021. god. u 11,00 sati, u prostorijama Općine Brodski Stupnik, S. Radića 117 , 35253 Brodski Stupnik.

Primjedbe i prijedlozi na 6. Izmjene i dopune PPUO Brodski Stupnik mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: Općine Brodski Stupnik, S. Radića 117 , 35253 Brodski Stupnik.

Prijedlog Plana dostupan je ovdje: http://bpzzpu.hr/down/BRODSKI_STUPNIK_NP.zip

Preuzmite dokument: 2. oglas javne rasprave