Održan radni sastanak uz projekt Tehnologijsko-inovacijski razvojni inkubator Brodski Stupnik

Podijeli:

1505291581366

Sastanak s temom završnih priprema oko realizacije projekta „Tehnologijsko-inovacijski razvojni inkubatror Brodski Stupnik održan je danas u maloj vijećnici županijske uprave. Sastanku su nazočili zamjenik župana Davor Vlaović sa suradnicima, načelnik Općine Brodski Stupnik Petar Lovinčić, prof. Snježana Tolić s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku te predstavnici županijske razvojne agencije CTR-a i LAG-a „Posavina”. Kako se moglo čuti na dnašnjem sastanku, ovim projektom provest će se izgradnja i opremanje građevinskog kompleksa tehnologijsko-inovacijskog razvojnog inkubatora za potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava s naglaskom na ekološku poljoprivredu. U kompleksu građevina izgradit će se više objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda, objekti s popratnim sadržajima, te upravna zgrada s edukacijskom dvoranom i uredima za inkubiranje malih inovativnih tvrtki. Svi proizvodni pogoni opremaju se opremom za suvremene tehnološke procese, a proizvodni kapaciteti optimiziraju se za demonstracijko-edukacijsku namjenu.

U projektu će biti razvijen upravljački koncept inkubatora, mješoviti klaster malih poljoprivrednih gospodarstava, lokalni opskrbni lanac prehrambenim proizvodima s tržnim mjestima, standardizirane proizvodnje visokovrijednih lokalnih proizvoda, educiran menadžment, educirani proizvođači, uspostavljena burza roba i veletržnica, razvijena partnerstva za održivo upravljanje i razvoj. Cilj projekta je stvaranje preduvjeta za brži društveno-gospodarski razvoj te poboljšanje i unapređenje gospodarskih aktivnosti u poljoprivredno-prerađivačkom sektoru u svrhu povećanja mogućnosti samozapošljavanja i zapošljavanja, te podizanja životnog standarda stanovnika na području LAG-a Posavina, i šireg područja Brodsko-posavske županije.

Jedan od ciljeva je i je davanje ukupne logističke potpore razvoju konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava kroz osiguranje logističke potpore tehnologijsko-inovacijskog razvojnog inkubatora u poslovnoj zoni Rižino polje u Brodskom Stupniku za pružanja stručnih usluga članovima mješovitog klastera te davanje u najam postrojenja za preradu i pakiranje voća, povrća, mesa i ostalih poljoprivrednih proizvoda kao i osiguravanje centralnog skladišta i distribucije poljoprivrednih proizvoda lokalnog područja.

Realizacijom projekta osigurat će se osnovni kapaciteti za ostvarivanje gospodarske aktivnosti malih poljoprivrednih gospodarstava u sektoru razvoja ekološke poljoprivrede i visokovrijednih prehrambenih proizvoda, te će se dodatno osnažiti svi relevantni dionici za korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova EU. Realizacija projekta omogućit će se brži društveno gospodarski razvoj ruralnog prostora općine Brodski Stupnik koja je svrstana u II skupinu sukladno indeksu razvijenosti, kao i cjelokupnog projektnog područja.

Cjelokupni projekt bi polučio brojne izravne i neizravne rezultate, gdje će izravni rezultati biti vidljivi kroz povećanje gospodarske aktivnosti i unapređenju konkurentnosti u poljoprivredno-prerađivačkom sektoru, smanjenju nezaposlenosti, umrežavanju i javno-privatnom partnerstvu i suradnji, razvoju novih visokovrijednih proizvoda, poticanju ruralno turizma, poticanju projekata socijalnog poduzetništva i sl. Neizravni učinci će se očitovati kroz smanjenje depopulacije kao i povećanje kvalitete života kako na području općine Brodski Stupnik, tako i na LAG području s obzirom da će realizacijom projekta biti dostupni brojni, novi i inovativni pristupi i metode edukacije, animiranja i uključivanja lokalnog stanovništva

Na sastanku je dogovoreno da se s Ministartvom poduzetništva i obrta održi konzultantski sastanak s temom realizacije projekta jer će projekt biti kandidiran i na EU program „konkurentnost i kohezija”.

Izvor: bpz.hr